~ Ὅσο περισσότερο συνηθίζεις τὴν Ἐγκράτεια (δηλ. νὰ μὴν πορνεύεις μὲ τὸν ἕνα κ τὸν ἄλλο ἀλλὰ νὰ κρατιέσαι), τόσο αὐξάνει ἡ ἱκανότητά σου νὰ ἀγαπᾶς.

Μάθε, ὅπως οἱ ὁδηγοί, νὰ κρατᾶς γερὰ τὰ φρένα καὶ τὸ τιμόνι. Ὅσο γιὰ τὸ γκάζι, εἶναι εὔκολο νὰ τὸ χρησιμοποιήσεις. Ὄχι ν’ ἀφεθεῖς νὰ παρασύρεσαι, μὰ νὰ αὐτοκυριαρχεῖσαι, αὐτὸ εἶναι δεῖγμα ἀνδρισμοῦ.

Ὅσο περισσότερο συνηθίζεις τὴ σεξουαλικὴ ἐγκράτεια, τόσο αὐξάνει ἡ ἱκανότητά σου ν’ ἀγαπᾶς μὲ τὴν καρδιά σου καὶ νὰ προσέχεις αὐτὸ ποὺ ἀποκαλύπτει τὴν ψυχὴ μίας κοπέλας. ἕνα χαμόγελο, ἕνα βλέμμα, μία κίνηση τοῦ χεριοῦ, μία ἀπόχρωση στὸν τόνο τῆς φωνῆς.

Κάποιος ἀσκητὴς τοῦ Αγ. Ὅρους συμβουλεύει μία ὁμάδα νέων ὅτι ὁ γάμος καὶ ὄχι οἱ προγαμιαῖες σχέσεις ὠφελεῖ πραγματικά:….

«Ἔπειτα μᾶς ρώτησε: ‘’Κοπέλες ἔχετε; (γνεύσαμε καταφατικά). Νὰ τὶς παντρευτεῖτε! Κάντε μου αὐτὴν τὴ χάρη· τώρα ποὺ θὰ πάτε πίσω στὸν κόσμο, νὰ τὶς ζητήσετε σὲ γάμο. Νὰ μὴν τ’ ἀφήνετε τὰ κορίτσια μόνα τους, οὔτε νὰ τὰ παρατᾶτε, γιατί ἡ γυναίκα εἶναι σὰν τὸ τριαντάφυλλο· ἂν τὸ μυρίσεις μία φορὰ καὶ τὸ χαϊδέψεις καὶ τ’ ἀφήσεις, μαδάει καὶ μαραίνεται. Πρέπει νὰ τὸ φυτέψεις στὸν κῆπο σου καὶ νὰ τὸ περιποιῆσαι. Καὶ τότε κι αὐτό σου δίνει τὸ πιὸ καλό του ἄρωμα καὶ χρῶμα!»

Τὰ αἴτια τῆς κρίσεως τοῦ γάμου εἶναι πολὺ πιὸ συχνὰ ἡ ἔλλειψη ψυχικῆς ἐπαφῆς, ἡ ἀνυπαρξία ἐσωτερικῆς ἁρμονίας.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ κῆπος τῶν τέρψεων»

πηγή: orthodoxia-ellhnismos.gr