Η μοναδική «δουλειά» του παπά είναι η Λειτουργία.

Οτιδήποτε άλλο κάνει ο παπάς – ή ευρύτερα η Εκκλησία – αρχίζει και τελειώνει µε την Λειτουργία. Η φιλανθρωπία για παράδειγμα: κι αυτή απ’ την Λειτουργία πηγάζει…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒     ΕΔΩ