Αποτέλεσμα εικόνας για αμαρτωλοι κατα τους πατερες

Το να κατακρίνει κανείς είναι χειρότερο απ’ όλα. Γιατί, εκείνους που νομίζουμε εμείς ότι κατακρίνουμε,

αυτοί ελαφρώνονται από το βάρος, ενώ εμείς φορτωνόμαστε.. αντί αυτών το βάρος, και βρισκόμαστε να κατακρίνουμε τον εαυτό μας…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒      ΕΔΩ