Σχετική εικόνα

Ο άγιος στάρετς Λαυρέντιος του Τσερνίκωφ (+1950) έλεγε: «Αδελφοί και αδελφές δεν μιλάω μόνο για τη Ρωσία, αλλά επίσης για όλο τον κόσμο. Τα λόγια μου είναι αληθινά…

Ο Ρωσικός λαός θα μετανοήσει για τις αμαρτίες του… Μαζί με όλους τους σλαβικούς λαούς και τη γη τους, η Ρωσία θα σχηματίσει ένα ισχυρό βασίλειο. Ένας Ορθόδοξος Τσάρος, χρισμένος από το Θεό θα νοιάζεται γι αυτούς. Ο Τσάρος θα είναι από το Θεό. Όλα τα σχίσματα και οι αιρέσεις θα εξαφανισθούν από τη Ρωσία. ∆εν θα υπάρχει διωγμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Κύριος θα δείξει το έλεός Του στην Αγία Ρωσία, διότι εκεί σ’ αυτήν παρουσιάστηκε ο φοβερός και τρομακτικός καιρός (του κομμουνισμού), πριν τον (τελικό) Αντίχριστο. Ένα μέγα πλήθος Μαρτύρων και Ομολογητών λάμπει μπροστά μας…

Η Ρωσία θα ζήσει ένα άνθισμα της Ορθόδοξης Πίστης και την παλιά αγαλλίαση, αλλά μόνο για ένα σύντομο διάστημα, διότι η Φοβερή Κρίση θα έρθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς…»

*****

Γνωρίζουμε από τις Προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που επιβεβαιώνουν παλιότερες, όπως του αγίου Μεθοδίου, και από τα λόγια του γέροντος Παϊσίου, ότι θα υπάρξει μετά τον (γενικό) πόλεμο αναλαμπή της Ορθοδοξίας στην μεγαλωμένη τότε Ελλάδα με κέντρο την Πόλη…

Επομένως θα υπάρξει ενεργοποίηση, όχι όμως μόνο κάποιας συγκεκριμένης Ρώμης, αλλά όλου του Χριστιανικού κόσμου μαζί, και μάλιστα με ένα τρόπο πολύ πιο ταπεινό και ταιριαστό στο Χριστιανικό πνεύμα, απαλλαγμένο από τις προσκολυμμένες τώρα νεοταξικές ιδέες και υποδείξεις, βασισμένο στη Χριστιανική αγάπη, όπως των πρώτων Αποστολικών χρόνων. Στην προσδοκώμενη πνευματική αναλαμπή βλέποντας, ίσως, ο άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς σε επιστολή του από τη ∆ύση το 1954 αναφέρει: «Είσαι ευλογημένη Ρωσική Γη, καθαρισμένη από το πυρ της δοκιμασίας! Πέρασες διά του νερού του Βαπτίσματος, τώρα διέρχεσαι δια του πυρός της δοκιμασίας προς την ανάπαυσή σου… Αληθινά εσύ Ρως είσαι Ιερή! Αυτός από τους παλιούς που έγραψε: Εσύ είσαι η Τρίτη Ρώμη και Τέταρτη δεν θα υπάρξει, έγραψε την αλήθεια»

*Σχολιασμοί επί των προφητειών από Μοναχό Λεόντιο Διονυσιάτη

πηγή: www.imdleo.gr