…Όταν ξαναήλθε για την εξομολόγηση έλαμπε το πρόσωπό του.
«Πάτερ, αυτό που μου είπατε την τελευταία φορά το εφάρμοσα και είδα σχεδόν άμεσα το αποτέλεσμά του».

«Ποιο;», απόρησε ο ιερέας.

«Δεν θυμάμαι για τι μου λέτε…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒       ΕΔΩ