Σχετική εικόνα

Μια ψυχωφελής πραγματική ιστορία, μήπως ξυπνήσουμε και καταλάβουμε τι δύναμη έχουν τα μυστήρια της εκκλησίας μας, διηγείται ο ευλογημένος Γέροντας Νίκων από τη νέα Σκητη του Αγίου Όρους.