Αποτέλεσμα εικόνας για Προσευχή του στρατηγού Μακρυγιάννη για την Ελλάδα

ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ σχόλιο ταιριάζει στὸ ἐκλογικὸ κλῖμα τῶν ἡμερῶν. Δυστυχῶς οἱ σημερινοὶ πολιτικοί, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, διαπνέονται ἀπὸ ἀθεϊστικές, ὑλιστικὲς καὶ μηδενιστικὲς ἀρχές.

Τὸ βλέπουμε καὶ τὸ ζοῦμε τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅπου τὶς προαιώνιες ἀξίες τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας καὶ τοῦ ἑλληνορθοδόξου τρόπου ζωῆς μας ὄχι μόνο δὲν τὶς ἐνστερνίζονται, ἀλλὰ τὶς ἀπεμπολοῦν καὶ τὶς πολεμοῦν μὲ μανία. Τὸ Γένος μας μεγαλύνθηκε, δοξάστηκε καὶ διασώθηκε χάρις σὲ αὐτὰ τὰ δύο ἰδανικά.

Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν καθημερινὴ προσευχὴ τοῦ ἀειμνήστου Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη:

«Σημειώνω καὶ ἕνα μέρος ἀπὸ τὴν ἁμαρτωλή μου καὶ ἁπλὴ καὶ ἀγράμματη προσευκή μου: Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. Δόξα σέ, Κύριε Χριστέ, σταῦρε σταυρωμένε, λαμπρὲ καὶ ἀναστημένε, τριπόστατε Θεέ, ἁγία Τριάδα, Θεοτόκο, ἁγία σώματα δόξα, δόξα, δόξα τῆς παντοδυναμίας σου καὶ τῆς βασιλείας σου, Κύριε, ἅπλωσε τὸ λαμπρό σου καὶ εὐλογημένο σου χέρι καὶ βγάλε μας μέσα ἀπὸ τὸν σκότον τὸν βαθὺ ὅπου εἴμαστε πεσμένοι καὶ χαμένοι καὶ πνιμένοι τόσες αἰῶνες, καὶ φέρε μας εἰς τὸ φῶς σου τ’ ἀληθινὸ τῆς βασιλείας σου, καὶ βλόγα μας, τοὺς ἁμαρτωλούς, καὶ συχώρεσέ μας καὶ καθάρισέ μας καὶ ἀνάστησέ μας ὡς τὸν Λάζαρον, ὅποτε εἶναι ἡ ἀγαθή σου θέληση» (Ἱστ. Τὰ Νέα)!

Πρόκειται γιὰ συγκλονιστικὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο μαρτυρεῖ τὴν πίστη ἐκείνων ποὺ ἐλευθέρωσαν τὴν Πατρίδα μας ἀπὸ τὸν ἀλλόθρησκο καὶ βάρβαρο δυνάστη καὶ καταδεικνύει τὸν ἀμοραλισμὸ τῶν συγχρόνων πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι τὴν ὁδηγοῦν σὲ νέες σκλαβιές! Δυσ­τυχῶς!

orthodoxostypos.gr