σχόλιο Γ.Θ (ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) : Μια προφητεία που «φωτογραφίζει» τον Β’ Παγκόσμιο αλλά και κάτι άλλο… κάτι μάλλον μεταγενέστερο που φτάνει μέχρι την Αγιά Σοφιά…

 
 
 

Από το βιβλίο: Άγιοι και Σοφοί Περί των Μελλόντων να Συμβώσι

orthodoxathemata.blogspot.com

yiorgosthalassis.blogspot.com