Αποτέλεσμα εικόνας για Π. Γεώργιος Μπαράκος! Η πίστη του μετακινούσε Βουνά...Θαυμαστά γεγονότα που περιγράφει ο εγγονός του αείμνηστου και ευλογημένου ιερέως π. Γεωργίου Μπαράκου από το χωριό Κλήμα Δωρίδος.

Gus Tsin