Περισσότερο από όλα τις τελευταίες δεκαετίες προοδεύει ή τεχνολογία. Οι άλλες επιστήμες λίγο προοδεύουν.

Μένουν περίπου στα ίδια. Ή τεχνολογία προοδεύει, επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί και να φτάσει ό καιρός….

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒       ΕΔΩ