Πολλά από τα λόγια του ασκητή της σειράς είναι παρμένα από λόγια Αληθινών Αγίων τα οποία διαβάζουμε στους βίους τους…

Η συνάντηση και συνομιλία με τον Άγιο Ασκητή…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒        ΕΔΩ