Ήρθε ὅμως ἡ ἱστορικὴ ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, ὡς «βόμβα μεγατόνων, γιὰ νὰ ἀποφανθεῖ τελεσίδικα, ὅτι ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν ὀρθόδοξη μόρφωση καὶ κατάρτιση τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν…

ὅπως (σκανδαλωδῶς) ἔκανε γιὰ τοὺς ἑτερόδοξους καὶ ἀλλόθρησκους μαθητὲς καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀκύρωσε τὶς κανονιστικὲς ἀποφάσεις Φίλη – Γαβρόγλου, ἐπαναφέροντας τὸν ὁμολογιακὸ – κατηχητικὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν!

Τὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο δικαίωσε, μὲ τὸν πλέον πανηγυρικὸ τρόπο, τὶς ἀπόλυτα δικαιολογημένες ἀντιδράσεις τῶν ὀρθοδόξων, μαθητῶν, ἐκπαιδευτικῶν καὶ γονέων, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν τὸ αὐτονόητο: νὰ τοὺς συμπεριφέρεται τὸ Κράτος ὅπως στὴν μειοψηφία τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοθρήσκων!

Βεβαίως, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, «ἐφρύαξαν» οἱ λογὶς χριστιανομάχοι, οἱ ὁποῖοι εἶδαν μὲ ἀπογοήτευση ὅτι γιὰ μία ἀκόμα φορά ἀποτυγχάνουν τὰ κατεδαφιστικά τους σχέδια! Εὖγε καὶ πάλι εὖγε στὴν Δικαιοσύνη, ἡ ὁποία στάθηκε καὶ σὲ αὐτὴ τὴν κρίσιμη περίσταση στὸ ὕψος της!

Εὖγε στοὺς ἄξιους δικαστές, οἱ ὁποῖοι ὑπερέβησαν ἀκόμα καὶ πολλοὺς Ἐπισκόπους (γνωστούς μας), οἱ ὁποῖοι εἶχαν συνταχτεῖ μὲ τὴν «θρησκειολογοποίηση» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν!

orthodoxostypos

vimaorthodoxias