Αποτέλεσμα εικόνας για Βίγλα, Ἅγιον Ὄρος

π. Ἰωσήφ Μοναχός Ἁγιορείτης

Ὁ ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων ἐρχόμενος εἰς τόπον εἰρήνης, αἰτεῖ, λαμβάνει, καὶ φέρει τὴν ὄντως εἰρήνην εἰς τὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης. Ἰωσὴφ Μοναχός, Βίγλα, Ἅγιον Ὄρος.

ΠΗΓΗ