Αποτέλεσμα εικόνας για Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης:"

Ο Θεός διοχετεύει τη δύναμη της αγάπης Του, όταν προσκυνήται «εν Πνεύματι και Αληθεία»

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης(Αριζόνας): «Ὁ μὴ πιστεύων κατὰ τὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας ἄπιστος ἔστιν»

(Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν ἔνθρονιστήριον λόγον τοῦ Γέροντος, 1974)

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ • Official Channel