ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Ομιλία του κ Φωτίου Μιχαήλ Ιατρού «Οικογένεια και Δημογραφικό:

Ο Ιερός Χρυσόστομος ως αναιρέτης των επιταγών της νέας εποχής και ασφαλής γνώμονας στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος»

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:       ΕΔΩ