Περιέχει σκηνὲς ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια στὸ νησὶ τῆς Πάρου, τὴν μετάβαση του στὴν Ἀθήνα καὶ τὶς δραστηριότητές του ἐκεῖ καὶ τὴν ζωή του στὸ Ἅγιον Ὄρος.

Ὁ Γέροντας Ἰωσήφ, δέχτηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴν πρόσκληση γιὰ τὴν ἀσκητικὴ ζωὴ καὶ τὸ 1921 ἔγινε μοναχός. Συνάντησε ἔμπειρους ἀσκητές, ἐκ τῶν ὁποίων πρόσφατα κάποιοι ἁγιοκατατάχτηκαν…

Πολὺ σύντομα δέχτηκε μεγάλες ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ταυτόχρονα μεγάλους δαιμονικοὺς πειρασμούς. Ἔζησε μὲ προσευχή, νηστεία καὶ ἀγρυπνία, ἔλαβε τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἀπέκτησε χαρίσματα προοράσεως καὶ προφητείας. Σύντομα δέχτηκε μαθητές, ὅπου ἤδη ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἁγιοκατατάχτηκε: ὁ Ὅσιος Εφραίμ ὁ Κατουνακιώτης.

Ἄλλοι τρεῖς ἀπὸ τοὺς μαθητές του ἔγιναν ἡγούμενοι σὲ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπως ὁ ἴδιος το προφήτευσε. Δημιουργήθηκαν ἀπὸ τὴν πνευματική του γενεὰ μοναστικὰ κέντρα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, Κύπρο, Ἀμερική, Καναδᾶ, καὶ σὲ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες σύγχρονες ὁσιακὲς μορφὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καὶ εὐρύτερα τῆς Ἐκκλησίας.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ