«…χαρακτήρας εὐθύς, εἰλικρινής, συμπαθητικός, ἐλεύθερος.

Χωρὶς φανατισμούς, χωρὶς καυχήσεις ὅτι νήστευε, χωρὶς ἀλαζονεῖες ὅτι ἔκανε ἀγρυπνίες καὶ ἐγκράτεια. Γεμάτος ἁπλότητα, ταπεινοφροσύνη, ἐπιείκεια καὶ συγκατάβαση. Ἔκρινε τὸν ἑαυτό του μὲ αὐστηρότητα καὶ τοὺς ἄλλους μὲ ἀγαθότητα…»

Δεν θα επιζητούσες αυτόν τον «τύπο» να τον έχεις φίλο-«κολλητό»;

Που να τον βρούμε τέτοιο χαρακτήρα; θα μου πεις – & δικαιολογημένα…

Μην ψάχνεσαι άλλο. Γιορτάζει σήμερα.

Ένας από τα εκατομμύρια (!) άγνωστους Αγίους, που γνωρίζουν ελάχιστοι μόνο άνθρωποι των ημερών μας, αλλά πολύ καλά Εκείνος…

Άνοιγε τον Συναξαριστή της κάθε μέρας. Θα τους βρεις όλους εκεί.

πηγή: ellasnafs