Πιστεύω»: Το Σύμβολο της Πίστεως και η ερμηνεία του - Ο Άρχων

Δύο φράσεις ειπωμένες από το Τίμιο και Πανάγιο στόμα του Κυρίου μας στο σημερινό Ευαγγέλιο της Δ΄ Κυριακής των νηστειών, που αξίζει να τις ψάξουμε περισσότερο και να προβληματιστούμε.

1) Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.

*Αν μπορείς να πιστεύσεις, τότε όλα είναι δυνατά να γίνουν σε αυτόν που πιστεύει.

2) Τοῦτο τὸ γένος(των δαιμόνων) ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.

*Οι πειρασμοί κι ο διάβολος δεν φεύγουν παρά μόνο με προσευχή και νηστεία.

Οι παραπάνω φράσεις συνοδεύτηκαν και από θαύμα(υπερφυσικό γεγονός που δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική).

Συνέβη όμως, το είδε τόσος κόσμος και καταγράφηκε στην ιστορία.

Εμείς πιστεύουμε σε Αυτόν τον Θεό ή σε κάποιον άλλον που τον έχουμε πλάσει στην φαντασία μας κατά το συμφέρον μας;

ΠΗΓΗ