Ο χριστιανός την ώρα της δοκιμασίας του από την ασθένεια ελπίζει και υπομένει.

Ο Θεός στην δύσκολη ώρα της δοκιμασίας μας από την ασθένεια δεν μας εγκαταλείπει μόνους, αλλά επεμβαίνει είτε δια της ανθρώπινης παρηγοριάς που δεχόμαστε από άλλους είτε δια της χάριτος του…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒      ΕΔΩ