ethnikh krish 01

Aπό χρόνια ἀκούγαμε καί διαβάζαμε στούς ἁγίους νά λένε γιά τίς δυσκολίες πού ἔρχονται.

Νά λοιπόν πού ἔφθασαν οἱ δυσκολίες.

Ἦρθε ξαφνικά ὁ διαβόητος κορωνοϊός, ὁ covid-19, ὅπως τόν ὀνόμασαν, καί σχεδόν ἀνέτρεψε τά πάντα στή ζωή μας.Τό κακό στήν ἀποστατημένη κοινωνία μας εἶχε αὐξηθεῖ τόσο, ὥστε ἦρθε σήμερα ἡ κοινωνία, σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, νά γονατίσει μπροστά στήν ἀπειλή τοῦ κορωνοϊοῦ.

Φόβος καί τρόμος κατέλαβε τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ.

Φόβος μή χάσουμε τή ζωή μας. Παράλογο, ἄν ληφθεῖ ὑπ ̓ ὄψιν ὅτι ὁ ἰός αὐτός προξενεῖ λιγότερους θανάτους ἀπό τήν κοινή ἐποχική γρίππη.

Κατάφερε ὅμως ἡ παγκόσμια ἀφανής ἐξουσία καί ἔκανε πλύση ἐγκεφάλου, τρομοκρατώντας τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ τούς ἔκλεισε στά σπίτια τους, λόγῳ τοῦ ἰοῦ. Ὅταν βλέπει κανείς 10 ὧρες κάθε μέρα στήν τηλεόραση πόσοι πέθαναν, πόσοι εἶναι διασωληνωμένοι κ.λπ. (ἔστω καί ἄν οἱ θάνατοι εἶναι λιγότεροι ἀπό τῆς κοινῆς γρίππης), πῶς νά μήν τρομοκρατηθεῖ;

Αὐτό, πού βιώνουμε, εἶναι ἕνα παγκόσμιο «πείραμα κοινωνικῆς μηχανικῆς», γιά νά χειραγωγηθοῦν οἱ ἄνθρωποι μέσῳ τοῦ φόβου.

Σήμερα ζοῦμε μιά κατάσταση πού εἶχε προσχεδιασθεῖ καί προαναγγελθεῖ 1) μέσῳ ἑνός βιβλίου τό 1980, 2) μέσῳ ἑνός «παιδικοῦ» παιχνιδιοῦ τό 1993, 3) μιᾶς ταινίας τοῦ 2005 καί 4) ἑνός «πειράματος προσομοίωσης», τοῦ event-201, πού ἔγινε ἕνα ἑξάμηνο πρίν ἐμφανισθεῖ τό πρῶτο κροῦσμα τοῦ ἰοῦ στήν πόλη Γιουχάν τῆς Κίνας, πόλη πού «ὅλως τυχαίως» κατονομαζόταν στό βιβλίο τοῦ 1980 καί περιγράφονταν ἐκεῖ μέ καταπληκτική ἀκρίβεια, ὅλα αὐτά πού ζοῦμε σήμερα.

Τό δαιμονικό παγκόσμιο σύστημα θέλει νά ἐπιβάλει μιά παγκόσμια κυβέρνηση μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀναμενόμενο ἀπό τήν Νέα Τάξη καί τήν λεγομένη Νέα Ἐποχή παγκόσμιο κυβερνήτη, τόν ἀναμενόμενο ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις Ἀντίχριστο.

Ὅμως, ὅπως εἶπε προφητικά ὁ πολυαγαπημένος ἅγιος Παΐσιος, αὐτή ἡ γενική πρόβα, πού ἐπιχειροῦν τώρα, θά ἀποτύχει. Θά φᾶνε, ἔλεγε ὁ Ἅγιος, ἕνα δυνατό χαστούκι καί θά σπάσουν τά μοῦτρα τους. «Μετά τήν μπόρα τή δαιμονική θά ἔλθει ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή». Θά σέ πιάνουν ἄνθρωποι ἀπό τό μανίκι νά τούς μιλήσεις γιά τόν Χριστό. Θά λάμψει ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία θά κηρυχθεῖ σέ ὅλον τόν κόσμο.

Ὅμως τώρα εἴμαστε στά δύσκολα.

Ἡ κλίκα, πού παρασκηνιακῶς κυβερνᾶ τόν κόσμο, εἶναι ἀδίστακτη.

Χρησιμοποιοῦν τόν τρόμο τοῦ ἰοῦ, πού οἱ ἴδιοι δημιούργησαν, καί χτυποῦν συγχρόνως πολλούς στόχους. Στό ὄνομα τῆς ἀσφάλειας καί τῆς σωματικῆς ὑγείας, οὐσιαστικά ἐπέβαλαν παγκοσμίως μία δικτατορία, ἔβαλαν τόν μισό παγκόσμιο πληθυσμό σέ ὑποχρεωτική καραντίνα, χτυποῦν τήν κοινωνική συνοχή, καταστρέφουν τήν παγκόσμια οἰκονομία, καταργοῦν σταδιακῶς τά μετρητά· καί ὅλα αὐτά, γιά νά δημιουργήσουν μία κοινωνία τύπου Big Brother.

Πρόκειται γιά πολύ μεγαλύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι ἀπ ̓ ὅτι ἡ πτώση τῶν διδύμων πύργων στίς 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τήν ὁποία φοβοῦνται καί μισοῦν, στοχοποιήθηκε ὅσο τίποτε ἄλλο ἀπό τίς ἀρχές Μαρτίου 2020 καί μετά.

Μᾶς ἔκλεισαν τίς ἐκκλησίες πασχαλιάτικα, πράγμα πού δέν τόλμησε ποτέ κανένας κατακτητής. Ἡ μεγάλη πίκρα εἶναι ὅτι ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας δέχθηκε ὅλα τά ἐπαχθῆ, δυσανάλογα καί ἀντισυνταγματικά μέτρα τῆς καθολικῆς ἀπαγόρευσης τῆς θείας Λατρείας καί στή συνέχεια (ἀπό τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί μετά) τῆς τελέσεώς της μέ ἐπαχθέστατους ὅρους. Σέ ἕνα supermarket 1000 τετραγωνικῶν μέτρων μποροῦν νά μποῦν συγχρόνως 100 ἄτομα, ἐνῶ σέ ἕναν ἱερό ναό ἴσου ἐμβαδοῦ ἀντί γιά 100 ἄτομα ὑποχρεωθήκαμε νά βάζουμε μόνο 4 (!) καί, ἄν γινόταν καταγγελία ὅτι ἀντί γιά 4 ἦταν μέσα 5, ὁδηγοῦσε ἡ ἀστυνομία τόν ἱερέα στόν εἰσαγγελέα!

Εἶπαν κάποιοι μεγαλόσχημοι ἐκκλησιαστικοί ὅτι τά μέτρα αὐτά εἶναι, γιά νά διαφυλαχθεῖ ἡ ὑγεία, καί δέν στρέφονται κατά τῆς Ἐκκλησίας! Ἐάν ὅμως αὐτά, πού εἴπαμε παραπάνω, δέν εἶναι ξεκάθαρος διωγμός τῆς Ἐκκλησίας, τότε τί εἶναι διωγμός;

Ὅμως σιγά-σιγά ἡ ἀπάτη ξεσκεπάζεται. Ὁ καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας ὁμολόγησε ὅτι χρεώνουν στόν διαβόητο κορωνοϊό θανάτους καί ἀπό ὅλες τίς ἄλλες νόσους, ἀρκεῖ αὐτός πού πέθανε νά εἶχε καί κορωνοϊό. Καί ἀνέφερε τήν περίπτωση θανάτου ἀπό ἐγκεφαλικό ἑνός ἀσθενοῦς, πού εἶχε διαγνωσθεῖ καί μέ κορωνοϊό, τήν ὁποία περίπτωση κατέγραψαν ὡς θάνατο ἀπό κορωνοϊό.

Τό ἐξωφρενικό εἶναι ὅτι κατά τόν κ. Τσιόδρα αὐτό καλῶς γίνεται, ἀφοῦ αὐτές εἶναι οἱ ὁδηγίες πού δίνει ὁ Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας), ὁ ὁποῖος ὅμως χρηματοδοτεῖται καί ἐλέγχεται ἀπό τόν γνωστό δισεκατομμυριοῦχο «φιλάνθρωπο» Μπίλ Γκέϊτς.

Γιά νά μήν ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀπάτη, ἀπαγορεύεται νά γίνεται νεκροτομή σέ ὁποιονδήποτε πεθαίνει καί ὡς αἰτία θανάτου ἀναγράφεται ὁ κορωνοϊός.

Ὅσο γιά τήν ἀξιοπιστία τοῦ τέστ ἀνίχνευσης τοῦ ἰοῦ, τούς ἐξευτέλισε πλήρως ὁ Πρόεδρος τῆς Τανζανίας, ὁ ὁποῖος εἶναι καί διδάκτωρ τῆς Χημείας. Ἔστειλε γιά ἐξέταση δείγματα γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό μία κατσίκα, μία κολοκύθα, μία παπάγια (ἐξωτικό φροῦτο) κ.ἄ.ὅ. Τά δείγματα αὐτά ἔγραψε ὅτι ἀνήκουν σέ ἀνθρώπους, ἄνδρες καί γυναῖκες. Ἡ ἀπάντηση ἀπό τό ἐργαστήριο ἦταν ὅτι ἄλλα δείγματα ἦσαν θετικά γιά τόν ἰό καί ἄλλα ἀρνητικά!

Στό παρόν τεῦχος, ὅπου ἡ ὕλη γιά τόν κινέζικο ἰό ἦταν τεράστια καί φυσικά ἔπρεπε νά κάνουμε μιά ἐπιλογή, προσπαθήσαμε νά δώσουμε μία βασική πληροφόρηση, γιά νά ξεσκεπάσουμε τό σκοτεινό παιχνίδι πού παίζεται. Νά ἐλευθερωθεῖ ὁ κόσμος ἀπό τόν φόβο, ὥστε νά μήν εἶναι εὔκολα χειραγωγήσιμος.

Τά μηνύματα, πού θέλουμε νά περάσουμε ἐμεῖς, εἶναι:

1. Δέν τούς φοβόμαστε. Ὁ Χριστός θά διαλύσει σάν χάρτινο πύργο τά καταχθόνια σχέδιά τους.

2. Δέν κάνουμε τό πονηρο εμβόλιο καί δέν παίρνουμε τό τσιπάκι, πού θέλουν νά μᾶς δώσουν, γιά νά μᾶς ἐλέγχουν.

3. Διαφυλάσσουμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν θεόσδοτη ἐλευθερία μας καί δέν συναινοῦμε στήν κατάργηση τῆς δημοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου καί ὅλων ἐκείνων τῶν ἐννόμων ἀγαθῶν, πού ἐγγυᾶται τό Σύνταγμά μας, καί τῶν κοινωνικῶν κατακτήσεων, πού κερδήθηκαν μέ αἷμα καί ἱδρῶτες.

Ἀρνούμαστε νά γίνει κανονικότητα ἡ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, τήν ὁποία μέ ἐκφοβισμό, ποινές καί πρόστιμα ἐπέβαλαν. Εἴμαστε ἐνεργοί πολίτες. Διεκδικοῦμε, ἀντιστεκόμαστε καί ἀγωνιζόμαστε μέ πίστη καί αἰσιοδοξία.

4. Συνδεόμαστε στενότερα καί οὐσιαστικότερα μέ τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία καί ἰδιαίτερα μέ τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τή Θεία Κοινωνία τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας, τό ὁποῖο μυστήριο πολεμοῦν μέ λύσσα ὁ διάβολος καί ὅλοι οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ.

5. Δέν τούς κάνουμε τή χάρη νά ξανακλείσουν οἱ ἐκκλησίες μας. Διεκδικοῦμε τοὐλάχιστον ὅλα αὐτά πού ἰσχύουν γιά super markets, φαρμακεῖα, τράπεζες.

Ἐμεῖς ξέρουμε ἀπό τήν ̓Ορθόδοξη Ρωμαίϊκη παράδοσή μας πῶς ἀντιμετωπίζονται φοβερές πραγματικές πανδημίες, ὅπως ἡ χολέρα καί ἡ πανώλης. Μέ μετάνοια, λιτανεῖες ἁγίων λειψάνων, Θεῖες Λειτουργίες καί ὄχι μέ κλείσιμο ναῶν καί ἀπαγόρευση Θείας Κοινωνίας. Σιγά μή φοβηθοῦμε τώρα τόν κατασκευασμένο ἰό τους!

6. Δέν δεχόμαστε μέσα στήν ἴδια μας τήν πατρίδα νά γινόμαστε ἀντικείμενο δυσμενοῦς μεταχείρισης.

7. Ἡ νίκη εἶναι τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι τῶν μαθητευομένων μάγων τῆς ἀντίχριστης «Νέας Ἐποχῆς».

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πηγή: Περιοδικό «Παρακαταθήκη» τευχ. 131

tideon.org