Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω | Π. Ευάγγελος Παπανικολάου ...

«Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω…» Συγκλονιστικός ο λόγος του π. Ευάγγελου Παπανικολάου για άλλη μία φορά! Ακούστε τον!

16 Μαΐου 2020 | Απόσπασμα από την ομιλία του π. Ευάγγελου Παπανικολάου «Ανέβη ο Θεός εν αλλαλαγμώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος»

Ι. Ν. Αναλήψεως του Κυρίου Διασταύρωση Ραφήνας.

Πηγή αναδημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού: Analipsi Rafinas

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ • Υπέρ πίστεως & πατρίδος