Συνελήφθη ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ - paratiritis-news

Σε ψήφισμα που δημοσιοποίησαν οι Ιερείς της Μητρόπολης Κυθήρων αναφέρονται στο διάστημα όπου οι Εκκλησίες ήταν κλειστές λόγω της πανδημίας και κάνουν λόγο για “ενορχηστρωμένο πόλεμο” εναντίον της Ορθοδοξίας.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

“Ημείς οι Κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, συνελθόντες σήμερον την 29ην Μαΐου 2020 και ώραν 11ην π.μ., εις την μηνιαίαν Ιερατικήν μας Σύναξιν εις το Επισκοπείον Χώρας – Κυθήρων, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.Σεραφείμ, μετά την Απόδοσιν του Πάσχα και την Δεσποτικήν εορτήν της Αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού, και εν αναμονή της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής, αφού εμελετήσαμε τα θεία και σωτήρια μηνύματα των τριών αυτών κορυφαίων αγίων εορτών του Πεντηκοσταρίου, συνετάξαμεν και συνεψηφίσαμεν το ακόλουθον ψήφισμα:

1. Αναλογιζόμενοι το διαρρεύσαν τρίμηνον διάστημα της μετά κορωνοιόν περιόδου εκφράζομεν την συμπόνοιαν και συμπάθειάν μας προς τους πληγέντας προσωπικώς και οικογενειακώς συνανθρώπους μας ανά τον κόσμον και την οικουμένην, τους ασθενήσαντας βαρέως και τους υποκύψαντας τελικώς και εκδημήσαντας προς Κύριον, ενώ χαίρομεν και συγχαίρομεν όσους ανένηψαν εκ της βαρείας αυτής νόσου και ήδη μετά των οικείων των χαίρονται και απολαμβάνουν το πολύτιμον αγαθόν της ζωής.

2. Ευγνωμόνως ευχαριστούμεν και συγχαίρομεν τους θεράποντας Ιατρούς, Νοσηλευτάς -τρίας και όλον το νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων της Πατρίδος μας διά την επαγρύπνησιν και τους νυχθημέρους κόπους και μόχθους των παρά το πλευρόν των νοσηλευομένων αδελφών μας, καθώς επίσης εκφράζομεν τα συγχαρητήρια μας και εις την συντονίζουσαν τον «πόλεμον» και τας μεθοδεύσεις κατά της επιδημίας του κορωνοιού επιστημονικήν Επιτροπήν.

3. Ενθέρμους ευχαριστίας εκ βαθέων απευθύνομεν προς την Μεγαλόχαρη των Μυρτιδίων, την Παναγία μας την Μυρτιδιώτισσα και τους Τοπικούς Αγίους μας Όσιον Θεόδωρον, Οσιοπαρθενομάρτυρα Ελέσαν, Όσιον Άνθιμον τον νέον τον εν Κεφαλληνία και Ιερομάρτυρα Μύρωνα Αντικυθήρων, διότι επεσκίασαν με την Χάριν και τας πρεσβείας των το Παναγιοσκέπαστο και Αγιοφρούρητο νησί των Κυθήρων και το των Αντικυθήρων και απέτρεψαν την ύπαρξιν κρουσμάτων και θυμάτων.

4. Πέρα των επιβληθέντων κυβερνητικών μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας εις όλους τους δημοσίους χώρους και τα δημόσια καταστήματα, διεπιστώσαμεν με οδύνην ψυχής λίαν αυστηρά – τα αυστηρότερα- μέτρα όχι απλώς περιορισμού, αλλά παρακωλύσεως της Θείας Λατρείας και αποκλεισμού εξ αυτής του Λαού του Θεού, -και δη εν ημέραις Μεγάλης Τεσσαρακοστής και Μεγάλης Εβδομάδος- Πάσχα, όπερ φοβερόν και πρωτάκουστον διά την Χώραν μας, αντιβαίνον δε (μέτρον) εις τας επιταγάς του Συντάγματος της Ελληνορθοδόξου Πατρίδος μας (άρθρον 13, παρ.2), το οποίον και εν καιρώ πολέμου προστατεύει και δεν καταργεί την Θείαν Λατρείαν.

5. Εμφανής και ενορχηστρωμένος εν πολλοίς ήτο, δυστυχώς, ο πόλεμος κατά της Ορθοδόξου Θείας Λατρείας.

Οι αλλεπάλληλες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), αγνοούσες και ανατρέπουσες τας Αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ), μη συγκαλουμένης της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΙΣΙ), παρά τας εκκλήσεις τινων Σεβ. Ιεραρχών, κατέλυσαν την εκ του Συντάγματος απορρέουσαν ελευθέραν άσκησιν της Θείας Λατρείας με αποτέλεσμα να παραβιασθή η διέπουσα τας σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους αρχή της συναλληλίας. Παρόμοια γεγονότα, τα οποία εγράφησαν με μελανά γράμματα εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν του τόπου μας, είθε να μην επαναληφθούν ποτέ.

6. Όλως ιδιαιτέρως, μανιωδώς θα ελέγομεν, κατεπολεμήθη το Ιερόν Μυστήριον των Μυστηρίων, η Θεία Κοινωνία.

Αλλεπάλληλες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές είχαν ως στόχον τους την παραπληροφόρησιν των πιστών χριστιανών περί του ότι υπάρχει φόβος το Σώμα και το Αίμα του Χριστού να μολύνη το σώμα και το αίμα του ανθρώπου (!), λόγω κορωνοιού.

Και ενώ υγιείς επιστημονικές φωνές χριστιανών ιατρών ετόνιζαν ότι το θέμα αυτό δεν είναι επιστημονικό, αλλά πνευματικό και δεν υπάρχει υποψία μολύνσεως εκ της Θείας Κοινωνίας, άλλοι επιστήμονες από τον ίδιο χώρο υπεστήριξαν και υποστηρίζουν ακόμη το αντίθετον.

Και άκουσον, άκουσον! κατετέθη η πρότασις να διακοπή η μετάδοσις της Θείας Κοινωνίας μέχρις ότου ευρεθή το φάρμακον ή το εμβόλιον κατά του ιού!

Αλλά, δυστυχώς, και ανώτεροι Κληρικοί ανήκοντες εις ομοδόξους τοπικάς Εκκλησίας, απολυμαίνουν (!) την αγία λαβίδα ή χρησιμοποιούν κοχλιάρια μιάς χρήσεως και άλλοι εκ του ελλαδικού μας χώρου περιτυλίσσουν το αντίδωρο και το λαμβάνουν μόνοι των οι πιστοί αποτρέπουν τον ασπασμόν των ιερών εικόνων και των αγίων Λειψάνων κ.λ.π, κ.λ.π., γεγονότα τα οποία προδίδουν ολιγοπιστίαν ή απιστίαν περί την πίστιν εις το θειότατον τούτο Μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας και εις την ιερότητα των ιερών σκευών και αγίων εικόνων. Και το χειρότερο: εις ωρισμένα Ευρωπαικά Κράτη κοινωνεί μόνον ο Ιερεύς και κανείς από τους πιστούς (!). Και

7. Η μακραίωνη Παράδοσις των 20 χριστιανικών αιώνων αποτελεί την εγγύησιν της μη μεταδόσεως λοιμωδών νόσων διά της Θείας Κοινωνίας.

Η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία μας 2000 έτη τώρα μεταδίδει την Χάριν του Μυστηρίου αυτού, βιώνουσα καθημερινώς την επιβεβαίωσιν ενός μεγάλου θαύματος.

Αψευδείς μάρτυρες του παρελθόντος 20ου αιώνος είναι ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, υπηρετήσας ως Εφημέριος εις την Πολυκλινικήν Ομονοίας, ο π.Χρύσανθος Κουτσουλογιαννάκης εις την Σπιναλόγκα και ο π.Ευμένιος Σαριδάκης εις το Νοσοκομείον Λοιμωδών Αγίας Βαρβάρας, αλλά και όλοι οι ανώνυμοι Ιερείς, οι οποίοι διηκόνησαν και διακονούν τους αρρώστους αδελφούς μας εις τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας μας.

Κατακλείομεν το παρόν ψήφισμα με την παράθεσιν ιερών καταθέσεων περί της Θείας Κοινωνίας από τους Τρεις Αγίους Ιεράρχες.

Μ. Βασίλειος
«Και το κοινωνείν δε καθ΄εκάστην ημέραν και μεταλαμβάνειν του αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού καλόν και επωφελές˙ αυτού σαφώς λέγοντος˙ «Ο τρώγων μου την σάρκα, και πίνων μου το αίμα, έχει ζωήν αιώνιον». Τις γαρ αμφιβάλλει, ότι το μετέχειν συνεχώς της ζωής ουδέν άλλο εστίν ή ζην πολλαχώς;». (Μ.Βασιλείου, PG 32, Επιστολή 93, προς Καισαρίαν Πατρικίαν, περί Κοινωνίας, σ.484-485).

Άγιος Γρηγόριος θεολόγος
«Εντεύθεν ο Αμνός σφαγιάζεται, και σφραγίζονται τω τιμίω αίματι πράξις και λόγος. Και οι μεν θρηνείτωσαν ˙ ημίν δε ο Αμνός βρωθήσεται το προς εοπέραν μεν , ότι επί συντελεία των αιώνων το Χριστού Πάθος˙ επεί και κοινωνεί του Μυστηρίου τοις μαθηταίς εν εσπέρα, λύων τον σκότον της αμαρτίας». (Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, PG 36, Λόγος ΜΕ’, Εις το Άγιον Πάσχα, παρ. ΙΕ’- ΙΣΤ’, σ.644-645).

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος
«Μέγας θησαυρός η Θεία Ευχαριστία, μέγας πλούτος, ανάλωτον αγαθόν, όπλον ισχυρόν …Σπουδάζωμεν Ευχαριστίαν υπέρ απάντων αναφέρειν, και γενναίως άπαντα φέρομεν τα συμπίπτοντα». (Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 31, 620 και 25, 364).

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο Κυθήρων & Αντικυθήρων
Σεραφείμ

ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ-ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ιερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος
Οικονόμος Γεώργιος Αδικημενάκης
Οικονόμος Ιωάννης Παπανδρόπουλος
Ιερεύς Παύλος Καλλίκας
Ιερεύς Κωνσταντίνος Μπιθιγκότζης
Διάκονος Παναγιώτης Σκλάβος
Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος
Πρωτ. Θεολόγος Παντελής
Αρχιμ. Πέτρος Κασιμάτης
Αρχιμ. Φρουμέντιος Δημητρίου
Αρχιμ. Πέτρος Σκλάβος
Πρωτ.Πέτρος Μαριάτος – Ιατρός
Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος

πηγή: vimaorthodoxias