Άγιος Νικόλαος (Βελιμίροβιτς) Επίσκοπος Αχρίδος

Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον o πέμψει ο πατήρ εν τω ονόματι μου, εκείνος υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς πάντα α ειπόν υμίν. (Ιωάν.14,26)

Τι άλλο πρακτικό μήνυμα έχουν αυτοί οι λόγοι  παρά τούτο: ότι είναι απαραίτητο να προσευχόμαστε καθημερινά να έλθει σ’ εμάς η Χάρις του Αγίου Πνεύματος, ακριβώς όπως προσευχόμαστε για το ψωμί της κάθε ημέρας. Ο Θεός Πατέρας είναι πρόθυμος να μας στείλει τον Θεό Παράκλητο κάθε ημέρα, αλλά ζητά να προσευχόμαστε καθημερινά γι’ αυτό. Διότι ακριβώς όπως συμβαίνει με το ψωμί, που άλλοτε είναι άφθονο και άλλοτε σπανίζει, έτσι συμβαίνει και με το  Άγιο Πνεύμα.

Ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται σ’ εμάς και φεύγει ανάλογα με τον ζήλο ή την απροθυμία μας στην προσευχή, ανάλογα με τα καλά έργα μας και την υπομονή μας. Γι’ αυτό η Εκκλησία καθιέρωσε να ξεκινούν οι εωθινές ακολουθίες από την επίκληση του Αγίου Πνεύματος: «Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αλήθειας…» και μετά με την ευχή «ελθέ και σκήνωσον εν ημίν…». Γιατί;

Διότι, χωρίς το Άγιο Πνεύμα, δεν γνωρίζουμε ούτε καν πως να χρησιμοποιούμε τον καθημερινό άρτο όπως πρέπει, για την σωτηρία μας.

Εκείνος υμάς διδάξει πάντα: αυτό σημαίνει πως, κάθε ημέρα και κάθε νύκτα, ανάλογα με τις συνθήκες και περιστάσεις στις οποίες βρίσκεστε, Εκείνος θα σας οδηγήσει, νουθετήσει και διδάξει τι πρέπει να σκέπτεστε, τι πρέπει να πείτε, τι πρέπει να κάνετε. Γι’ αυτό δεηθείτε προς τον Θεό Πατέρα, ζητείστε Του μόνον το Άγιο Πνεύμα και Αυτό θα σας φέρει όλα όσα χρειάζεστε την κάθε στιγμή. Όταν κατέλθει σε εσάς το Άγιο Πνεύμα, θα τα γνωρίζετε όλα, θα τα κατανοείτε όλα και θα είσαστε ικανοί για όλα όσα είναι αναγκαία.

Και υπομνήσει υμάς πάντα α είπον υμίν: Τούτο σημαίνει: «Μη φοβάστε πως θα ξεχάσετε την διδαχή Μου και τους λόγους Μου. Ο Παράκλητος γνωρίζει και Αυτός όλα όσα γνωρίζω• όταν επομένως έλθει σε εσάς, όλα όσα σας έχω διδάξει θα είναι «εν υμίν», συν Αυτώ».

Ω! Αγαθέ Παράκλητε, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, όχι επειδή εμείς το αξίζουμε, αλλά χάριν του Κυρίου Ιησού Χριστού και κατά την δική Σου άπειρη Αγαθότητα.
Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ο Πρόλογος της Αχρίδος, Μάιος, εκδ. Άθως,

iconandlight.wordpress.com