Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

…Ὁ κόσμος ἦταν σά νά μή μπῆκε ἁπλά στό ναό γιά προσευχή…. Ἔμοιαζε σάν πουλιά, πού ἔτρεξαν νά χωθοῦν στή φωλιά τους….

Ἀποστάσεις ἀναπνοῆς… Μάσκα οὔτε μία καί ἀπό κανέναν… Κουράστηκαν πιά οἱ ἄνθρωποι… Ζητᾶνε νά ἡρεμήσουν… Ὁ θρησκευτικός τομέας ἀποδείχτηκε τελικά μεγάλη στέρηση…

Ποιός μπορεῖ νά σβήσει 2020 ὀρθόδοξα χρόνια;..

Ποιός μπορεῖ νά καταφέρει νά ἐπιβάλλει νεωτερισμούς καί κανόνες ὀρθολογισμοῦ σέ ἕνα χῶρο, πού ἐξωτερικά εἶναι τοῖχοι καί πορτοπαράθυρα καί ἐσωτερικά χωράει ἕνας ἄπειρος κόσμος, πού δέν εἶναι οὔτε φιλοσοφία, οὔτε θρησκευτική σύναξη, παρά μόνο αὐτό τό τέλειο, τό ἀθάνατο, τό μεγαλοπρεπές, τό αἰώνιο, τό ἀσύλληπτο, πού συνδέει μέ ἄπειρη ἀγάπη Οὐρανό καί Γῆ…

Δέν γίνομαι συγκεκριμένη, γιατί θά μοιάζει νά κάνω προσυλητισμό ἤ κήρυγμα καί δέν εἶναι δικό μου χωράφι…

Ὁ κόσμος γιά μένα κουράστηκε νά μετράει μέ τή μεζούρα ἀκόμα καί τήν πίστη του….

Καί γώ κουράστηκα πάρα πολύ καί τό ἀνθρώπινο ὑποχωρεῖ ἐκεῖ πού προχωράει τό Θεῖο..

πηγή: proskynitis

ixthis3