Λόγος Φωτός: Για την Ορθοδοξία η ηθική είναι ανύπαρκτη ...

Ἄν σὲ ρωτήσει κάποιος:Πῶς ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινὴ πίστη.

Τί θὰ τὸν ἀπαντήσεις;

Θὰ τοῦ πεῖς ὅτι:….

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: >> ΕΔΩ