Λόγια Καρδιάς του Μοναχού Νεοφύτου Γρηγοριάτη προς τον σύγχρονο ...

Λόγια Καρδιάς του Μοναχού Νεοφύτου Γρηγοριάτη προς τον σύγχρονο άνθρωπο…

πηγή: yiorgosthalassis