«Μερικοί πυρπολούνται προς τον πόθο της ουράνιας πατρίδας μάλλον από τα παραδείγματα παρά από τα κηρύγματα»

Διάλογοι, ήτοι Βίοι και θαύματα των εν Ιταλία οσίων και περί εξόδου ψυχών και αιωνιότητος – Βιβλία τέσσερα σε ακριβή μετάφραση στα Νέα Ελληνικά υπό ιερομονάχου Ιωάννου

Περιέχονται διηγήσεις – θαυματουργίες αγίων ανδρών του 6ου κυρίως αιώνος στην Κεντρική Ιταλία, θαυμαστά περιστατικά, οράματα και θείες ενέργειες – και κάποιες θεωρητικές αναπτύξεις.

Το έργο δεν είναι καταγραφή κάποιας συζήτησης. Συνετέθη απευθείας σε γραπτό λόγο, και ο διάλογος είναι φανταστικό λογοτεχνικό εύρημα. Φανταστικός συζητητής του αγ. Γρηγορίου είναι ο Πέτρος, επιφανής διάκονος του Πατριαρχείου, του οποίου όμως η παρουσία είναι συμβολική, γιατί ενώ παρεμβαίνει 145 φορές, δεν λέει τελικά τίποτα, παρά μόνο βοηθά στην μετάβαση από το ένα θέμα στο άλλο, κρατώντας λειτουργική σιγή απέναντι στον μονόλογο του αγ. Γρηγορίου.

Το βιβλίο είχε εξαντληθεί και επανεκδίδεται αυτούσιο από την δεύτερη έκδοση του 1988.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ