Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύουν στο Θεό και ...

Ἐνισχύεται μᾶς φωνάζει ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου ἐνισχύεται τὴν πίστιν σας εἰς τὴν Θείαν Πρόνοιαν μελετῶντες τοὺς λόγους μου καὶ ἐπ’ αὐτῶν προσευχόμενοι.

Ὡς ἄριστον δὲ τονωτικὸν τῆς πίστεως συνιστῶμεν καὶ τὴν συνταγὴν ταύτην:

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: >> ΕΔΩ