Μια βόλτα κατά μήκος της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης - YouTube

Η Ομάδα ‘Παλιές φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης’ στο Facebook (www.facebook.com/groups/oldthessalonik) παρουσιάζει ‘Μια βόλτα κατά μήκος της παλιάς παραλίας’.

This film is for educational (non-commercial) purposes only. Music by Sarah Class from the Africa Soundtrack.

Παλιές φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης (Facebook) Old Photos of Thessaloniki – Film archive