«Το μέτρο της Αγάπης είναι η Αγάπη χωρίς μέτρο». ~ Άγιος Αυγουστίνος

Αγάπα το Θεό…
Αν σιωπάς, να σιωπάς από αγάπη.
Αν μιλάς, να μιλάς από αγάπη.
Αν διορθώνεις κάποιον, να τον διορθώνεις από αγάπη.
Αν συγχωρείς, να συγχωρείς από αγάπη.
Στο βάθος της καρδιάς σου, να έχεις τη ρίζα της αγάπης.
Από μια τέτοια ρίζα, μόνο καλό μπορεί να προέλθει.
Αγάπα το Θεό, και κάνε ότι θέλεις
.

Ιερός Αυγουστίνος

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ: ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ: ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!

orthodoxhporeiakaizwh