«Οι Κρυπτοχριστιανοί της Ανατολής, χθες και σήμερα» – Κυριακή 2 Αυγούστου στην Καρδία Θεσσαλονίκης, στο Πνευματικό κέντρο του Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου (ώρα 20:00 μ.μ.)