Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν σαλός : Αντίχριστος, χάραγμα, bar code ...

Κάποιο χειμώνα με πολλή παγωνιά, οι μοναχές μού συνέστησαν να πάω στο δωμάτιο για τους επισκέπτες, που ήταν πιο ζεστά. Πήγα.

Ξεκουραζόμουν, όταν ήρθε κατά πάνω μου μια ομάδα δαιμόνων -ήταν δέκα και παραπάνω ίσως...

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: >> ΕΔΩ