Τα χορτάρια της γης εάν γινόταν αρνιά θα τα τρώγαμε - Μητροπολίτης ...

…Καμία γενεά δεν εσπάταλησε τα φυσικά αγαθά όσο η δικιά μας. Γενεά άσωτος, σπάταλη γενεά…

…Εδώ στην Ελλάδα γινήκαμε τόσο κρεοφάγοι ώστε και τα χορτάρια της γης εάν γινόταν αρνιά και μοσχάρια θα τα τρώγαμε…

Christianos777