Ασκητές Μέσα στον Κόσμο (Γ' Τόμος) | Αγιογραφίες | Εκκλησιαστικά είδη |  Βυζαντινές εικόνες | Λιανική & Χονδρική

Η μακαριστή Χατζη–Μαριοῦ, ὅπως τήν ἀποκαλοῦσαν, ἀπό τό προσκύνημά της στούς Ἁγίους Τόπους ἦταν μία ἁγία ψυχή.

Ἔζησε στήν Φύτη Πάφου καί μέ τόν σύζυγό της Ἰωάννη ἀπέκτησαν πέντε κόρες καί δύο γυιούς...

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: >> ΕΔΩ