«Οι Προφήτες προειδοποιούν» (Όλες οι προφητείες για όσα θα συμβούν) – 6η Έκδοση

…Ο Θεός μίλησε και απεκάλυψε τα μέλλοντα να συμβούν, δια των προφητών, δια του Ιησού Χριστού, δια των Αποστόλων καθώς και άλλων αγίων ανδρών και πατέρων της Εκκλησίας.

Άλλες από αυτές τις προφητείες εκπληρώθηκαν κατά γράμμα, γιατί αφορούσαν γεγονότα που συνέβησαν μέχρι σήμερα και οι υπόλοιπες αναμένεται να εκπληρωθούν στις ημέρες μας και στο μέλλον, ούτως ώστε να λάβωμε τα μέτρα μας σαν χριστιανοί και να μην μας πλανούν οι άθεοι, οι αντίχριστοι και οι ψευδοπροφήτες…

…Οι προφητείες που ακολουθούν προφητεύουν όλα τα μεγάλα γεγονότα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, μέσα από τα οποία ο άνθρωπος γνωρίζει τον σκοπό της δημιουργίας, τον σκοπό της ζωής του πάνω στη γη, καθώς και τον τελικό προορισμό του…

Η μετάνοια και η επιστροφή στον Σωτήρα Χριστό, αλλά και η συνεχής ετοιμότητα και πνευματική επαγρύπνηση, πρέπει να είναι το πρώτιστο μέλημά μας διότι, «τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού;» (Μαρκ. 8, 36)

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ