Η κοινή προσευχή στην εκκλησία είναι πιο δυνατή από την ατομική προσευχή  (οσίου γέροντος Παϊσίου) - Ιερός Ναός Αγίου Σώστη Νέας Σμύρνης

ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΤΟΥ CHERNIGOF († 1950)

~ Κάθε φορά πού ο πατήρ-Λαυρέντιος καθόταν στό τραπέζι για να δειπνήσει, ενώ περίμενε τον καθέναν που θα συνέτρωγε μαζί του, έλεγε:

«Δέν πεινάω, αλλά πρέπει να σάς δω όλους, και να σας μιλήσω σχετικά μέ τό τί πρόκειται νά γίνει στο μέλλον…»  Μερικές φορές έκλαιγε και έλεγε:

«Αλλοίμονο εάν ξέρατε, τί περιμένει τον κόσμο, και τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον…  Αλλοίμονο εάν ξέρατε, πόσο οι άνθρωποι υποφέρουν μέσα στήν Κόλαση…»

Όπως διηγείται ή μοναχή Μ…, συχνά ό π. Λαυρέντιος έλεγε:

«Να μή μείνετε έκπληκτοι όταν ακούσετε ότι οι άνθρωποι άρχισαν νά τρέχουν μέ κάθε τρόπο στίς εκκλησίες και νά προσεύχονται…

Αλλά όταν δείτε ότι εκείνοι πού φοράνε χρυσά καλύμματα καί άμφια ( Αρχιμανδρίτες δηλαδή καί Πατριάρχες ) απαγορεύσουν την ανάγνωση τού Ψαλτηρίου στήν αρχή, καί τών Ωρών αργότερα, τότε τά πράγματα δέν θά είναι καλά…

Προσέξτε, ό Κύριος θά τά υπομείνει όλα αυτά, αλλά όμως γιά πολύ λίγο…

Γιατί μετά, θά τούς εγκαταλείψει ολότελα !

Καί τότε, ή Δευτέρα Παρουσία θα είναι πολύ κοντά…»

πηγή: Ορθόδοξη Χριστιανική Ομάδα Έβρου

http://christianiki-ekfrasis.blogspot.gr/