Απόσπασμα: Σε ολόκληρη την ζωή του όμως ο Καποδίστριας υπήρξε σοβαρός και συγκρατημένος. Δεν παρασύρθηκε από τις προκλήσεις του περιβάλλοντος.

Παρέμενε σταθερός στις οικογενειακές αρχές, τις παραδόσεις του τόπου, αλλά και στην Ορθόδοξη πίστη του. Αυτές οι αρχές διαφαίνονται στα γράμματά του, κυρίως σε εκείνα που έστελνε από την Ευρώπη στον πατέρα του. Σε κάποιο από αυτά, που του έστειλε το Πάσχα του 1811, έγραφε: «Μεθαύριο, Μεγάλη Πέμπτη, θα εκπληρώσω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα… Θα κοινωνήσω».

Από το βιβλίο: »ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»
ΑΙΓΙΝΑ «Μεγάλη Εκκλησία» Καποδίστριας – Αρχή Νεοελληνικού Κράτους
Συγγραφέας: Πρωτοπρ. Εμμανουήλ Α. Γιαννούλης
Σελίδες(σε αφήγηση): 159
Εκδότης: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ • Υπέρ πίστεως & πατρίδος