Τους προβληματισμούς του για την αναβολή της Σύγκλησης της Ιεραρχίας μετέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων & Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ, με επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Να σημειωθεί πως η παρακάτω επιστολή εστάλη προτού παρθεί η τελική απόφαση για την αναβολή της Ιεραρχίας και αποτελεί την απάντηση εις τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο. Ωστόσο, αξίζει να διαβαστεί καθώς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σεραφείμ θέτει μια σειρά ζητημάτων που σίγουρα χρήζουν την προσοχή μας.

Ο Σεβ. απευθυνόμενος προς τον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας κ.κ. Ιερώνυμο αλλά και τους υπόλοιπους Σεβαστούς Ιεράρχες κάνει λόγο για απουσία του Κυριάρχου Σώματος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι.), στην δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, ειδικά μετά και τις τελευταίες επιθέσεις προς την Θεία Κοινωνία και τους παραπέμπει στην παρακολούθηση του Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου: Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας, όπου παρουσιάζεται μια διαφορετική προσέγγιση για τον κορωνοϊό

Αναλυτικά η επιστολή του Μητροπολίτου Σεραφείμ:

Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
άγιοι Συνοδικοί Πατέρες καί Αδελφοί,
Ευλογείτε

Ευσεβάστως προάγομαι, εις απάντησιν τού υπ αριθ. 4272/1799/21-9-2020 Υμετέρου επείγοντος εγγράφου, αφορώντος εις τό ενδεχόμενον τής αναβολής τής Τακτικής, κατά μήνα Οκτώβριον, Συνελεύσεως τού σεπτού Σώματος τής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, νά καταθέσω τήν ταπεινήν γνώμην μου ως κάτωθι:

1. Συμμερίζομαι πρός στιγμήν τήν άποψιν πολλών Σεβασμιωτάτων αγίων Αδελφών, αιτούντων τήν αναβολήν τής Συνελεύσεως τής Ιεραρχίας μας δι ευθετώτερον χρόνον, λόγω τών περιοριστικών μέτρων καί τής επιδεινώσεως τών υγιεινομικών συνθηκών εις τήν Περιφέρειαν Αττικής.

Όμως, δι αυτού τού τρόπου παρατείνεται επ αόριστον η απουσία τού Κυριάρχου Σώματος τής Ιεράς Συνόδου τής Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι.) εκ τής διαχειρίσεως ενός τόσον σημαντικού καί νευραλγικού διά τήν πνευματικήν ζωήν τής Αγίας ημών Εκκλησίας θέματος, οίόν εστι τό τής Θείας Λατρείας, Θείας Κοινωνίας καί τού οσημέραι επιβαλλομένου νέου τρόπου ζωής εις τόν λαόν τού Θεού, τό λογικόν μας ποίμνιον, μέ όσα τούτο συνεπάγεται. Έκλεισαν οι Ιεροί Ναοί, κατεπολεμήθη -καί καταπολεμάται λυσσωδώς- καί απηγορεύθη υπό σκοτεινών δυνάμεων η Θεία Κοινωνία κατά τήν Αγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, τήν Αγίαν καί Μεγάλην Εβδομάδα καί τήν Αγίαν καί Μεγάλην Κυριακήν τού Πάσχα. Κατεπιέσθη αφορήτως ο Χριστώνυμος λαός τής Εκκλησίας, καί ενώ η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) ελάμβανε ορθάς καί κανονικάς Αποφάσεις διά τήν ακώλυτον συνέχισιν τής Θείας Λατρείας καί τήν είσοδον εις τούς Ιερούς Ναούς τού Χριστεπωνύμου Πληρώματος τής Εκκλησίας μας, οι δύο γνωστοί Υπουργοί μέ τάς Κ.Υ.Α. ηγνόησαν παντελώς τάς Αποφάσεις τής Ιεράς ημών Συνόδου (βλ. ημέτερον έγγραφον πρός τήν Δ.Ι.Σ. υπ αριθ. 256/28-4-2020) καί τάς συνταγματικάς επιταγάς περί ελευθέρας Θείας Λατρείας. Η ολιγαρχία τών συναρμοδίων Υπουργών τών Κ.Υ.Α. καί η απόρριψις τών Αποφάσεων τής Δ.Ι.Σ., ερήμην τής Ι.Σ.Ι., έφεραν τά γνωστά αποτελέσματα. Καί τώρα, αναβαλλομένης τής Συνελεύσεως τής Ι.Σ.Ι., τά ίδια καί χειρότερα θά επακολουθήσουν, καθότι οι «προφήται», αφού απέτυχον εις τόν στόχον των νά κλείσουν τούς Ιερούς Ναούς μας τό τριήμερον τού Δεκαπενταυγούστου (14, 15 καί 16 Αυγούστου ε.έ.), προλέγουν ότι θά κλείσουν τάς Εκκλησίας μας κατά τάς εορτάς τών Χριστουγέννων, οπότε θά αναστατωθή καί πάλιν ο φιλόχριστος Ορθόδοξος Ελληνικός Λαός μας. Αυτός είναι ο ισχυρός προβληματισμός μου.

2. Θά παρεκάλουν, Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε, πρό τής ενδεχομένης λήψεως Αποφάσεως διά τήν αναβολήν τής συγκλήσεως τής Ι.Σ.Ι., νά μελετήση η Δ.Ι.Σ. τά πορίσματα τού Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου: Επιστήμη καί Κοινωνία στόν Πόλεμο τής Πανδημίας, τό οποίο συνεκλήθη προσφάτως εν Αθήναις (19 καί 20 Σεπτεμβρίου 2020) καί εξέφραζε τό σύνολον τής επιστημονικής Ιατρικής κοινότητας τής Ελλάδος καί όλου τού κόσμου, συμμετείχαν δέ κολοσσοί τής Ιατρικής Επιστήμης καί η Ανεξάρτητη συμμαχία Ιατρών τών Αθηνών.

Εις τό Διεθνές αυτό Ιατρικόν Συνέδριον, Μακαριώτατε, γίνονται σημαντικές αποκαλύψεις περί τό θέμα τού κορωνοϊού. Θά εκπλαγήτε, εάν έχετε τόν χρόνον νά παρακολουθήσετε μέσω Internet τούς διακεκριμένους ομιλητάς Καθηγητάς Ιατρικών Σχολών τών Πανεπιστημίων όλου τού κόσμου (ωρισμένοι εξ αυτών είναι καί νομπελίστες). Αναφέρονται εις τόν χαρακτηρισμόν τής επιδημίας τού κορωνοϊού ως πανδημίας καί μέ στατιστικά στοιχεία τόν απορρίπτουν. Ομιλούν διά τό γενόμενον εν Ελλάδι lockdown, τό οποίον εχαρακτήρισαν όχι μόνον ως μή καλώς γενόμενον, αλλά καί ως επιζήμιον διά τήν υγιείαν τών συνανθρώπων μας καί τήν οικονομίαν. Χαρακτηρίζουν ως υπερβολικούς τούς χαρακτηρισμούς διά τήν δραστικότητα τού κορωνοϊού έναντι τών άλλων ιών τής γρίππης, τού πνευμονιοκόκου κ.ά. Κάμνουν λόγον διά τήν διόγκωσιν τού αριθμού τών κρουσμάτων, καθώς υπολογίζονται εις αυτά καί οι ασυμπτωματικοί. Τάσσονται κατά τής χρήσεως τής μάσκας από τούς υγιείς ανθρώπους καί από τήν μαθητιώσαν νεολαίαν. Ομολογούν ότι η μάσκα επεβλήθη ως υποχρεωτική -κακώς κάκιστα- διά πολιτικο-οικονομικούς λόγους καί όχι διά ιατρικούς, κ.λπ, κ.λπ. Ο Καθηγητής τής καρδιολογίας κ.Γιαννουλόπουλος εις μίαν προηγουμένην εκπομπήν είπε ότι τό Διεθνές αυτό Ιατρικόν Συνέδριον εκάλεσε τιμητικά καί τούς γνωστούς λοιμωξιολόγους κ.κ. Τσιόδραν καί Μόσιαλον διά νά τούς υποβάλουν διαφόρους ερωτήσεις.

Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,

Νομίζω ότι η διαδικτυακή παρακολούθησις τού πολύ σπουδαίου αυτού Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου θά συντελέση εις τήν εν πολλοίς απομυθοποίησιν τής ιστορίας τού κορωνοϊού καί θά πεισθήτε μετά τής Δ.Ι.Σ. ότι δέν είναι τόσον τραγικά, όσον παρουσιάζονται τά πράγματα.

Δι αυτόν τόν λόγον ταπεινώς φρονώ ότι δέν πρέπει εις τάς κρισίμους αυτάς ημέρας, τάς οποίας διάγομεν, νά αναβάλωμεν τήν σύγκλησιν τής Ιεραρχίας μας. Πρέπει νά προλάβωμεν καί όχι νά μάς προφθάσουν τά προσδοκώμενα. Διότι άλλως, εάν ημείς υποχωρήσωμεν, θά παραλύση ευκολώτερον ο Κρατικός μηχανισμός μέ ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Οι προβεβηκότες τή ηλικία καί πάσχοντες Σεβασμιώτατοι άγιοι Αδελφοί, άς μείνουν επί τού παρόντος εις τά μετόπισθεν, διότι «οι καιροί ου μενετοί».

Αφού τελεσθή η Θεία Λειτουργία εις τό Καθολικόν τής Ι. Μονής Πεντέλης καί εν συνεχεία η Ακολουθία τού Αγιασμού εις τήν αίθουσαν συνεδριάσεων, πιστεύομεν ότι θά πραγματοποιηθούν ακινδύνως αι Συνεδρίαι μας.
Εξαιτούμενος, όθεν, τάς Υμετέρας ευχάς υποσημειούμαι,

Μετά τού προσήκοντος σεβασμού
Ελάχιστος εν Επισκόποις
Ο Μητροπολίτης

Ο Κυθήρων & Αντικυθήρων Σεραφείμ

Του Δημήτρη Βούκια – ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ