Οχτώ γενικές Πνευματικές συμβουλές! – διαφορετικό

Να γίνεσαι καλύτερος, χωρίς διαταγές!

Να χαίρεσαι, χωρίς να υποκρίνεσαι!

Να μιλάς, χωρίς να περιαυτολογείς!

Να δουλεύεις, χωρίς να υποδουλώνεσαι!

Να είσαι ελεύθερος, χωρίς να γίνεσαι ασύδοτος!

Να είσαι τολμηρός, χωρίς επίδειξη!

Να είσαι εκδηλωτικός, χωρίς να είσαι επιπόλαιος!

Να παλεύεις, χωρίς να απελπίζεσαι!

Να είσαι οδηγός, χωρίς να κομπάζεις!

Να διαλέγεις, χωρίς να περιφρονείς!

[Απ’ το βιβλίο μας «ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΑ», 3ο]

πηγή: ixthis3