Ποιμαντορική εγκύκλιος Τεσσαρακοστής Χριστουγέννων του Μητροπολίτου Κυθήρων  Σεραφείμ - Ορθόδοξος Τύπος

«Οι σύγχρονοι καιροί μας είναι καιροί αποστασίας, ασεβείας και απομακρύνσεως από το θέλημα του Θεού», τονίζει στην Ποιμαντορική Εγκύκλιο που εξέδωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ με αφορμή την έναρξη της τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων.

«Της τον θείο νόμο και τας εντολάς του Κυρίου και Θεού μας, που απορρέουν από την διδασκαλία του Ιερού Ευαγγελίου, και γενικώτερα της Αγίας Γραφής, και την Ιερά Παράδοσι της Αγίας μας Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, την οποία παρελάβαμε μέσω των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας», συμπληρώνει ο Σεβασμιώτατος.

Ενώ συνεχίζοντας, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Η ευλάβεια προς τα Θεία, τα χρηστά ήθη, οι χριστιανικές αρχές, η ευγένεια της ψυχής, ο σεβασμός προς τους μεγαλυτέρους, η συμμετοχή εις την Θεία Λατρεία και τα Ιερά Μυστήρια της Ορθοδόξου Χριστιανικής μας Πίστεως, όλα αυτά είναι υποτονικά και υποβαθμισμένα εις την δύσκολον και ανήσυχον εποχήν μας. Η αγάπη των πολλών προς τον Τριαδικόν μας Θεόν και τους συνανθρώπους μας εψύγη, όπως το προείπε ο Θείος Διδάσκαλος Ιησούς Χριστός. Εψηφίσθησαν και ψηφίζονται νόμοι σε παγκόσμια κλίμακα αντιχριστιανικοί, προσκρούοντες όχι μόνον εις την
χριστιανικήν, αλλά και εις την καθόλου ηθικήν, ευτελίζουν την ανθρώπινη υπόστασι, την αποδυναμώνουν και την αποπροσανατολίζουν μέσα εις τας ατραπούς του σκότους, της πλάνης, της ξέφρενης κοσμικής ηδονικής ζωής και της αποστασίας από το θέλημα του Θεού. Συνεχίζεται, δυστυχώς, να ρέη διαρκώς ο ποταμός αθώου αίματος εκατοντάδων χιλιάδων αθώων υπάρξεων εις την Ελληνοροθόδοξη Πατρίδα μας με τα απεχθή εγκλήματα των εκτρώσεων, αλλά και εις όλον τον κόσμον».

«Η πορεία της πολιτικής ηγεσίας της Πατρίδος μας, της Χώρας Αγίων και Ηρώων, αλλά και των αρχόντων όλης της ανθρωπότητος, η πορεία όλων αυτών κατά κανόνα – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- κατευθύνεται προς την μεγάλην λεωφόρον της Παγκοσμιοποιήσεως, με προοπτική την νέα εποχή και την νέα τάξι πραγμάτων. Τα ρεύματα του Οικουμενισμού και της πανθρησκείας παρασύρουν και αποπροσανατολίζουν εκκλησιαστικούς ποιμένες και ποιμαινομένους, όταν είναι ανερμάτιστοι από πλευράς της γνησίας Εκκλησιαστικής Παραδόσεως, της Κανονικής τάξεως και του Ορθοδόξου φρονήματος», προσθέτει.

«Η αντικανονική, αυθαίρετη και άνευ προηγουμένου επέμβασις της Ελληνικής Πολιτείας εις τα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, καθ’ υπέρβασιν και παραθεώρησιν των σχέσεων συναλληλίας Εκκλησίας και Κράτους και δη ο αντισυνταγματικός αποκλεισμός του Χριστεπωνύμου Πληρώματος (του Λαού του Θεού) από την Θεία Λατρεία, με όσα αυτό συνεπάγεται, είθε το συντομώτερο να αναθεωρηθή και να ανακληθή. Από τον περασμένο Μάιο και μέχρι του παρελθόντος Οκτωβρίου, που οι συμπατριώτες μας Ορθόδοξοι Χριστιανοί εν Εκκλησίαις ευλογούσαν και ελάτρευαν τον Κύριον και Θεόν μας, κοινωνούντες των Αχράντων Μυστηρίων κατά εκατοντάδες και χιλιάδες, δεν παρατηρήθηκε ούτε ένα κρούσμα από την συμμετοχή εις την Θείαν Λατρείαν και την Θείαν Κοινωνίαν. Και αυτό θα έπρεπε να έχη διδάξει τους πάντας και οι κυβερνώντες να σεβασθούν την Εκκλησία μας και την μυστηριακή της ζωή», σημειώνει για την τρέχουσα κατάσταση. 

ΠΗΓΗ