Γέμισε ο τόπος προφήτες (περί αποκαλύψεως) - Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος  - YouTube

«…Η προφητεία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν δίνονται έτσι πρόχειρα… Κανένας Προφήτης δεν θα βγει να πει ότι είναι Προφήτης και ότι εμένα μου αποκάλυψε ο Θεός όλα αυτά τα πράγματα…»

Christianos777