Η ΡΩΣΙΑ προειδοποιεί: «Είμαστε έτοιμοι για τις έσχατες ημέρες»!!! (ΒΙΝΤΕΟ)  – Makeleio.gr

Όσες φορές η Εκκλησία εκινδύνευε από τούς εξωτερικούς εχθρούς, τούς αιρετικούς, καί από τούς προβατόσχημους εσωτερικούς, ανεδείκνυε ο Κύριος άνδρας πλήρεις πίστεως, δυνάμεως, ζήλου, αγάπης, υπερασπιστάς καί καλούς φύλακας τής Εκκλησίας καί τών λογικών προβάτων, Κληρικούς καί λαϊκούς· έτσι καί τώρα καί μέχρι συντελείας, οι εκλεκτοί τελείως δέν θά εκλείψουν.

Οι περισσότεροι άνθρωποι στήν διεστραμμένη γενεά μας λαλούν διεστραμμένα καί έχουν υπερβεί στήν κακία όλες τίς γενεές. Γι αυτό πρέπει νά προσευχόμαστε καί νά τούς διαφωτίζουμε μέ έργα καί μέ λόγους, εμμένοντες σταθεροί στήν ορθόδοξο πίστη μας.

Ο αγωνιζόμενος γιά τήν αληθινή ορθόδοξη πίστη και τήν αγία μας Εκκλησία έχει σύμμαχο τόν παντοδύναμο Θεό· ο δέ αγωνιζόμενος γιά τήν πλάνη έχει σύμμαχο τόν παμπόνηρο διάβολο, τόν άρχοντα τού σκότους, τού ψεύδους και κάθε αιρέσεως, πλάνης καί κακίας. Δέν είναι άλλο τιμιώτερο, σεμνότερο καί αγιώτερο από τό νά αγωνίζεται κανείς υπέρ τής πίστεως Λοιπόν νά μάχεσαι υπέρ πίστεως καί νά αγωνίζεσαι μέχρι θανάτου γιά νά αξιωθής νά γίνης κληρονόμος τής Βασιλείας τών Ουρανών.

Ευχαριστώ τόν πανάγαθο Θεό καί ουράνιο Πάτερα ο Οποίος μέ διεφύλαξε από κάθε πλάνη καί αιρεση, μέ ενίσχυσε καί αγωνίστηκα, πάντοτε μέ τήν χάρη καί βοήθειά Του, μέχρι τής στιγμής τής αναχωρήσεώς μου, ευχόμενος καί σέ εσάς καί σέ όλους, πού αγωνίζονται γιά τήν Ορθόδοξη πίστη, όπως αγωνιστήτε τόν καλόν αγώνα καί αξιωθήτε τών αιωνίων αγαθών τής Βασιλείας τών Ουρανών. Ο Χριστός θά νικήση καί η Ορθόδοξος πίστις θά θριαμβεύση. άς είμαστε έτοιμοι.

Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες θέλουμε τήν ένωση όπως ορίζει ο Χριστός, ενώ εσείς οι Λατίνοι τήν θέλετε όπως ορίζει ο πάπας. Εάν ο πάπας ήταν σύμφωνος μέ τόν Χριστό, νά μήν αμφιβάλλετε ότι καί εμείς οι Ορθόοδοξοι, πού έχουμε τήν ορθη πίστη τού Χριστού, θά δεχόμασταν τήν ένωση. Εφόσον όμως ο πάπας δέν συμφωνεί μέ τόν Χριστό, δέν είναι δυνατόν ποτέ, ποτέ, νά συμφωνήσουμε μέ τόν πάπα

Πώς είναι δυνατόν, αγαπητέ, νά δεχθούμε ένωση, εφ όσον ο πάπας καί σείς οι παπικοί είστε ασύμφωνοι καί αντίθετοι μέ τήν διδασκαλία τού Ευαγγελίου τού Σωτήρος μας Ιησού Χριστού καί τών αγίων Αποστόλων;

Πώς είναι δυνατόν νά δεχτούμε ένωση μέ εκείνους, πού μιλούν καί φρονούν καί ενεργούν εναντίον τού Θεού, εναντίον τών πατερικών παραδόσεων;(σχόλιο δικό μας: είναι δυνατόν, μόνο όταν αποστατούμε κι εμείς, συμπροσευχώμαστε, συλλειτουργούμε, κακοδοξούμε καί φρονούμε κατά τού Θεού καί τών πατερικών παραδόσεων καί γινόμαστε τέκνα τού άλλου πατρός, όχι τής Αληθείας αλλά τού ψεύδους! Τουτέτσιν τού διαβόλου!!!).

(Απόσπασμα επιστολής τού πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου πρός παπικόν πού στάλθηκε τόν Μάρτιο τού 1964)

ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥΛόγοι πόνου καί αγάπης

ΠΗΓΗ