Μεγάλυνον ψυχή μου – Μυστήριον ξένον. Πρωτοψάλτης Κων/νος Στεφανάκης | ΤΟ  ΠΑΡΟΝ

«Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί· ὅτι δεδόξασται…«

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Ο.Ε.ΒΥ.Χ.) Διδασκαλία – διεύθυνση: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ.

Ιστολόγιο ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ