Η εικόνα είναι αντίγραφο από νωπογραφία του 1817 στην Ιερά Μονή Ζωγράφου Αγίου Όρους.

 • Το καράβι της Ορθοδοξίας με κυβερνήτη τον Ιησού Χριστό.
 • Η Κυρία Θεοτόκος, Μεσίτρια για την σωτηρία του κόσμου.
 • Οι 4 Άγιοι Απόστολοι και Ευαγγελιστές με τα 4 ευαγγέλια προωθούν το πλοίο.
 • Οι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος  βαστάζουν την άγκυρα της Ορθοδοξίας.
 • Πλήθος Αγίων Πατέρων διαφυλάττουν την Παρακαταθήκη της Αγίας Γραφής και της Ι.Παράδοσης, προεξάρχοντες αυτών οι 3 Ιεράρχες, ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος Νικόλαος.
 • Το σημείο του Τιμίου Σταυρού στην πλώρη και το λάβαρο με τα σύμβολα του πάθους και της νίκης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
 • Οι 3 σταυροί στα πανιά αντιπροσωπεύουν συμβολικά το δόγμα της Αγίας Τριάδος.

Και η συναγωγή όλων των αιρετικών οι οποίοι κατά χρόνους πολεμούν την Εκκλησία και ουκ ηδυνήθησαν κατισχύσαι αυτής!

 • Οι 3 μεγαλύτεροι εχθροί της Ορθοδοξίας, ο Οικουμενιστής Δεσπότης, ο Μονοφυσίτης και ο Πάπας.
 • Το θηρίο του Άδου, η Μουσουλμανική θρησκεία.
 • Ο Λούθηρος αρχηγός των προτεσταντών.
 • Ο Ιουλιανός ο αποστάτης πρώην χριστιανός, που κήρυξε την ειδωλολατρία.
 • Ο Διώκτης, τύραννος  βασιλιάς, ο Νέρων, ο Διοκλητιανός, ο Δέκιος κ.ά.
 • Το θηρίο της Αποκαλύψεως της Νέας Εποχής με τα 3 πόδια βλασφημεί το δόγμα Αγίας Τριάδος.
 • Ο στρατός των σταυροφόρων της Νέας εποχής και του Αντιχρίστου.
 • Ο πονηρός άρχοντας σκοτεινών δυνάμεων με σύμβολα: το σιωνιστικό αστέρι, το πουγκί με το δολάριο και η πόρνη γυναίκα.
 • Ο Αντίχριστος τοξεύει τον Κυβερνήτη Ιησού Χριστό.

πηγή: impanagiaskaterinous