Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας - Βιογραφία - Σαν Σήμερα .gr

Αγίου Μεγάλου Αθανασίου

 «Δεν πρέπει να σιωπά κανείς τουλάχιστον για την αλήθεια, αλλά γι’ αυτήν πρέπει να φωνάζει περισσότερο»

[Απ’ τον Β΄ Λόγο του «ΚΑΤΑ ΑΡΕΙΑΝΩΝ»]

                                                                       ***

«Μιλάμε το κατά δύναμη, ελέγχοντας πρώτα την αμάθεια των απίστων, ώστε μετά την αναίρεση των πλανών να διαλάμψει στη συνέχεια μόνη της η αλήθεια, κι εσύ, άνθρωπε, να λάβεις θάρρος, γιατί πίστεψες στην αλήθεια, και δεν εξαπατήθηκες με το να γνωρίσεις τον Χριστό. Νομίζω ότι αξίζει εσύ που είσαι φιλόχριστος να συζητάς για τον Χριστό, επειδή έχω και την πεποίθηση, ότι θεωρείς τη γνώση και την πίστη για τον Χριστό, απ’ όλα τιμιότερη»

[Απ’ τον Λόγο του «ΚΑΤΑ ΕΙΔΩΛΩΝ»]

                                                                        ***

«Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό, αν δεν ομολογήσει μαζί με τον Απόστολο Θωμά (Πρβλ. Ιω. 20, 28) ότι ο σταυρωθείς και αναστηθείς απ’ τους νεκρούς είναι ο Κύριος και Θεός»

[«ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ…»]

[Από το υπό έκδοση έργο «ΑΘΑΝΑΣΙΑΝΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ» του Κ.Γ.Παπαδημητρακόπουλου]

πηγή: ixthis3