Ἡ Πεντηκοστή καί ἡ Παγκοσμιοποίησις - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ομιλίες & απαντήσεις σε διάφορους πνευματικούς προβληματισμούς του Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου.

»Ποτέ να μην στέλνουμε στον διάολο»

Πηγή αναδημοσίευσης: Patroparadoto Sevas

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ • Ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος