Η ελπίδα σας στο Θεό… η Προσευχή είναι πανίσχυρο όπλο – ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ

Πως θα αντιμετωπίσουν οι πιστοί την κατάσταση του αντιχρίστου στους έσχατους καιρούς…

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ (1927- 2006) Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ.

Patroparadoto Sevas