Νέα ΚΥΑ: Προβληματισμός για τη στοχοποίηση της Εκκλησίας - Ορθοδοξία News  Agency

“Κομμένη” στα δύο είναι και πάλι η Ελλάδα μετά την αύξηση των ενεργών κρουσμάτων που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Η επαναφορά του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας (κίτρινες & κόκκινες περιοχές) βρίσκεται σε ισχύ από το πρωί του  Σαββάτου – Τι αναφέρει η νέα ΚΥΑ για τις Εκκλησίες.

Όλες τις λεπτομέρειες για τα μέτρα που ισχύουν σε όλη την Επικράτεια καθώς επίσης και για την λειτουργία των Εκκλησιών, αποσαφηνίζει η νέα ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε το βράδυ του Σαββάτου

Τι αναφέρει αναλυτικά η ΚΥΑ – 1.500€ το πρόστιμο σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων

– Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να παρίστανται εντός του χώρου λατρείας προκύπτει από την τήρηση της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ επιφάνειας με ελάχιστη απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις και χωρίς υπέρβαση πάντως του ανωτάτου ορίου των πενήντα (50) ατόμων ως προς τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο επιτήρησης (κίτρινες περιοχές) και των εννέα (9) ατόμων ως προς τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινες περιοχές).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΕΔΩ (Αρχείο PDF)

Στον υπολογισμό της αναλογίας ατόμων/τετραγωνικων μέτρων του προηγούμενου εδάφιου, περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του κύριου/ωφέλιμου χώρου που εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες τυχόν άλλων όμορων κυρίων χώρων του ακινήτου που εξυπηρετούν δραστηριότητες μη λατρευτικές (π.χ χώροι σεμιναρίων και αναγνωστηρίων), τυχόν βοηθητικών χώρων (π.χ. γραφείων, αποθηκών), χώρων υγιεινής κοινοχρήστων κλπ.

-Κατά νόμο ο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να προχωρήσει στην εσωτερική διαμόρφωση του χώρου λατρείας ώστε να είναι αμέσως διακριτές οι θέσεις που μπορούν να καταλάβουν οι προσερχόμενοι και να τηρούνται ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός τους καθώς και η απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις.

-Στις εισόδους των χώρων λατρείας υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί αντισηπτικών προς χρήση των προσερχόμενων. Η υγιεινή των χεριών με αντισηπτικό είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο στο χώρο λατρείας.

-Με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης εισόδου προσώπων στο χώρο λατρείας, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρείται η απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους. Ο εφαρμόζων το σύστημα ελέγχου αναμονής στις εισόδους των χώρων λατρείας φέρει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας του (π.χ. μάσκα, γάντια).

– Ο φυσικός αερισμός των χώρων λατρείας είναι υποχρεωτικός καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας τους, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματισμού, πρέπει να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και φυσικός αερισμός με ανοικτές πόρτες και παράθυρα, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

-Εφόσον κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, θα πρέπει να απομακρύνεται με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού από τον χώρο λατρείας, τηρώντας τις απαραίτητες προφυλάξεις. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση απομάκρυνσή του, πρέπει να απομονωθεί προσωρινά μέχρι την ασφαλή απομάκρυνσή του, αποφεύγοντας την επαφή με άλλα άτομα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος με εξαερισμό, μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα για απόρριψη αυτών και αντισηπτικό χεριών.

– Ο κατά νόμο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση σε ιστοσελίδα, ανακοίνωση κ.λπ.) και σε κάθε περίπτωση να αναρτά σε εμφανές σημείο της εισόδου του χώρου λατρείας: α) τις ώρες κατά τις οποίες τελούνται λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες και κάθε είδους θρησκευτικές τελετές β) τις ώρες κατά τις οποίες είναι ανοικτός ο χώρος λατρείας για την πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν προσευχής και γ) τον συνολικό αριθμό ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται ταυτοχρόνως στον χώρο λατρείας.

– Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τις Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και τους λοιπούς χώρους εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας. 0 αριθμός επισκεπτών που μπορούν να δέχονται ημερησίως (χωρίς διανυκτέρευση) δεν μπορεί να υπερβαίνει την αναλογία ένα (1) άτομο ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. του Καθολικού της Ιεράς Μονής ή του κεντρικού χώρου λατρείας του Μοναστηριού ή του χώρου εγκαταβίωσης, με ανώτατο όριο τα πενήντα (50) άτομα ως προς τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο επιτήρησης και τα εννέα (9) άτομα ως προς τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου.

-Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του Αγίου Ορους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας. Με την ως άνω απόφαση του Διοικητή ορίζεται, εφεξής, ο αριθμός των εισερχομένων ημερησίως επισκεπτών, εντός των ορίων που αναφέρονται ανωτέρω. Ο Διοικητής εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αυτά λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε επίπεδο Επικράτειας.

– Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας, μυστηρίου και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής σε υπαίθριους χώρους, ισχύουν τα θεσπισθέντα προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του COVID-19 και οι σχετικοί κανόνες περί δημοσίων, υπαίθριων συναθροίσεων.

-Αναστέλλεται σε όλη την επικράτεια η διεξαγωγή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, οποιοσδήποτε θρησκείας ή δόγματος, που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής εκτός των χώρων θρησκευτικής λατρείας.

Το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για την μη τήρηση των μέτρων παραμένει τσουχτερό και ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ

Στο κόκκινο επίπεδο Β οι εξής περιοχές:

– η Περιφερειακή Ενότητα της Αττικής (πλην των νήσων Αττικής)

-η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου

-ο δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

-οι δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

-ο δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

-ο δήμος Χαλκιδέων και ο οικισμός Ρομά της δημοτικής Ενότητας Δυστίων του δήμου Κύμης-Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

-ο δήμος Νέας Προποντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

-ο δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

-ο δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας

-η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου

πηγή: vimaorthodoxias