Δάσκαλοι του γένους - Τραγούδι | 200 Χρόνια από την Επανάσταση - YouTube

Τραγούδι «Δάσκαλοι τοῦ Γένους», τραγουδοῦν οἱ φοιτητές τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσεως Θεσσαλονίκης.

στίχοι Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης
μουσική Παν. Σωτηρόπουλου
ἐνορχήστρωση Νικ. Παπαχρήστου

Στίχοι:

Δάσκαλοι του Γένους πρώτοι φωτισμένοι εμπνευστές
στο σκοτάδι της δουλείας, λευτεριάς οι απαρχές,
αναστήσατε το γένος, πυρπολήσατε ψυχές,
φτιάξατε σχολειά, δασκάλους, ήρωες, αγωνιστές·

Και τυπώσατε βιβλία μακριά στην ξενιτειά
των αρχαίων τη σοφία, νάματα πατερικά·
Μάθατε στους σκλαβωμένους ιστορία ιερή,
την ελληνική παιδεία, την πνευματική ζωή.

Δάσκαλοι του Γένους τώρα η Πατρίδα σας ζητά
τον λαό της Ρωμιοσύνης να αναστήσετε ξανά.
Δάσκαλοι του Γένους τώρα η Πατρίδα σας καλεί,
την Ανάσταση του γένους να γιορτάσουμε μαζί.

Αρνηθήκατ’ αθεΐες, δυτικές επιρροές
της κληρονομιάς του γένους γίνατε οι εκφραστές.
Η πατρίδα σαν ξυπνήσει, στης παράδοσης το φως
θα αρνηθεί δαυλούς της δύσης, θα δεχθεί ουράνιο φως

Θα στραφεί στην ιστορία, στων πατέρων τις γραφές,
θα βιώσει τη λατρεία, θα ανασάνουν οι ψυχές.
Εκκλησιές και μοναστήρια, ταπεινά κρυφά σχολειά
ικεσίες κι αγρυπνίες, για να ‘ρθει η λευτεριά.

Δάσκαλοι του Γένους τώρα η Πατρίδα σας ζητά…

Νιώσατε βαθιά τον πόνο του αλύτρωτου λαού
με εγρήγορση και φλόγα τ’ αναμμένου καντηλιού·
Βλέπατε μακριά στο μέλλον, λέγατε πως δεν αργεί
η Ανάσταση του γένους, όπου να ‘ναι θε να ‘ρθει.

Δάσκαλοι του Γένους τώρα η Πατρίδα σας ζητά…

Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης