ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ. ΓΈΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ.

Όσοι ομιλούν περί Εκκλησίας χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψει τους Πατέρας δεν είναι ορθόδοξοι.

Όσοι διδάσκουν, βασιζόμενοι μόνον εις την Αγίαν Γραφήν και δεν ακολουθούν την ερμηνείαν αυτής υπό των Αγίων Πατέρων, προτεσταντίζουν…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: >> ΕΔΩ